De onderstaande tarieven geven een indicatie. Elk manuscript is anders en verschillend van omvang. Zodoende kunnen wij pas na ontvangst een bedrag overeenkomen, afhankelijk van wat er met een tekst moet gebeuren, en afhankelijk van wat de auteur er mee wil.

Beoordeling

 • Quickscan
  Een van onze lectoren zal een selectie van 50 pagina's uit uw manuscript lezen en er een gedegen oordeel over geven. Waar zitten de sterkten bij deze tekst, waar de zwakten? De lector zal in een verslag terugkomen op structuur, techniek, stijl en hierbij voorbeelden noemen. Daarnaast zal advies worden gegeven over mogelijke publicatie; naar welke uitgever kunt u 't opsturen of naar welk tijdschrift zouden de verhalen of gedichten het beste kunnen? Wij proberen ook altijd leesvoorbeelden te geven van auteurs die in eerder gepubliceerde romans aansluiten bij uw thema, stijl of manier van schrijven.
  In de Quickscan wordt niet gecorrigeerd of geredigeerd, hoogstens om voorbeelden te geven hoe u het de volgende keer beter aan kunt pakken.
  De selectie van 50 pagina's kunt u zelf bepalen. Het hele manuscript mag opgestuurd worden maar wij beperken ons tot de selectie. U mag wel een samenvatting geven van de resterende pagina's zodat die toch in de beoordeling meegenomen kan worden.
  Tarief: € 145 (exclusief 21% BTW)

 • Leesrapport
  Een leesrapport gaat uit van het hele manuscript en is dus afhankelijk van de omvang.
  In het leesrapport zal een van onze redacteuren onder andere ingaan op:

  Techniek (grammatica; woordgebruik; zinsbouw etc.)
  Structuur (opbouw van manuscript; lengte zinnen, alinea’s, hoofdstukken etc.)
  Narrativiteit (verhaallijn, gebruik van tijd; vertelpositie; spanningsboog etc.)
  Stijl (is toegepaste taal gepast en consequent?)
  Verhaalelementen (personages, setting etc.)

  De opmerkingen, feedback en aanwijzingen zullen in een uitgebreid verslag teruggestuurd worden naar de auteur.
  Ook bij het leesrapport wordt nog niet gecorrigeerd of geredigeerd. Hoogstens om de opmerkingen van voorbeelden te voorzien.

  Tarief:
  manuscripten tot 100 pagina´s: € 295
  voor elke 10 pagina´s meer: € 27,50;
  in overleg met de auteur wordt een offerte opgesteld.
  Bedragen exclusief 21% BTW.

  Het netto tarief voor een leesrapport van een 165 pagina's tellend manuscript zou dus zijn: (295 + 6,5 x 27,50) x 1,21 = € 573,25


Losse verhalen

We kunnen u ook begeleiden met een enkel los verhaal. Vaak zijn auteurs op zoek naar begeleiding bij het insturen van een kort verhaal (tot ongeveer 3500 woorden) naar een literatuurprijs of naar een literair tijdschrift. We kunnen dan zowel als schrijfcoach, als redacteur of als corrector optreden. Dit kan inhouden: van een idee naar een foutloos verhaal toewerken, maar ook: een bestaand verhaal stilistisch en grammaticaal correct maken.
Indicatief tarief: als schrijfcoach: € 145 per verhaal (van idee tot foutloos verhaal); als redacteur/corrector: € 90 per verhaal (beide opties exclusief 21 % BTW)


Redactiewerk

In overleg met de auteur kan een van de redacteuren de tekst redigeren of corrigeren. In alle gevallen wordt er eerst een scan (zie quickscan) gemaakt van de tekst om te zien wat er mogelijk is.
Zowel voor de auteur als voor de redacteur is het prettiger om aan iets te werken dat potentie heeft tot publicatie, dan dat er gewerkt wordt aan een manuscript dat naar alle waarschijnlijkheid geen kans heeft ooit het publiek te bereiken.
Afhankelijk van de hoeveelheid werk die nodig is zal een offerte worden opgesteld.
Bij redactiewerk is een persoonlijke afspraak met de redacteur ook mogelijk.
Uurtarief € 47,50 (exclusief 21% BTW)
Een offerte wordt u in overleg toegestuurd.

Literair agent

Hulp bij aanbieden van een manuscript bij uitgeverijen gaat in overleg met de auteur.
Offerte na inzage manuscript en na overleg tussen redacteur en auteur. Zodra contact is gelegd met een uitgeverij, mag de auteur dit zelf voortzetten.


© 2022 Manuscriptbeoordeling.nl