Stap 1:
Stuur uw manuscript digitaal naar redactie@manuscriptbeoordeling.nl en geef aan wat u van ons vraagt met uw tekst te doen.

Stap 2:
Bij ontvangst van het manuscript zullen wij u antwoorden en een indicatie geven wanneer wij aan de slag kunnen gaan en wat wij denken dat het beste is voor de tekst. Tevens sturen wij aan de hand van het ontvangen materiaal een vragenlijst die wij u vragen in te vullen, en doen wij u per mail een offerte toekomen. In het geval wij al volgeboekt zitten, zullen we u dat melden. Uw manuscript zullen we dan in geen geval bewaren.

Stap 3:
Bij overeenkomst vragen wij u het definitieve manuscript toe te sturen. Het liefst digitaal via e-mail als WORD- of PDF-bestand. Als uitdraai is ook mogelijk, daar krijgt u meer informatie over, indien dit uw voorkeur heeft. De tekst graag opgesteld in Times New Roman 12, regelafstand 1,5.

Stap 4:
U betaalt het verschuldigde bedrag bij overeenkomst en ontvangst van de factuur. (In overleg bestaat de mogelijkheid om gespreid of achteraf te betalen.)

Stap 5:
Een van onze lezers gaat aan de slag en zal u zo snel mogelijk de beoordeling met commentaar en feedback toesturen. Normaal gesproken duurt het drie tot vijf weken voordat de beoordeling gereed is. Met deze lezer kunt u contact onderhouden over de voortgang.

Na afloop bestaat er altijd de mogelijkheid, mocht het één of ander nog niet duidelijk (genoeg) zijn, onze lezer te vragen iets uitgebreider op een punt uit de beoordeling in te gaan. Mocht u prijs stellen op verder contact is dit altijd mogelijk. Dit zal in goed overleg gebeuren.


© 2022 Manuscriptbeoordeling.nl